[tintuc]
UBND TP.HCM cho phép Sở Tài nguyên - Môi trường được ủy quyền cho 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được phép ký cấp giấy chứng nhận thay vì chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai thành phố ký như lâu nay.
Ngày 5/5, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã công bố Quyết định số 08/2021 của UBND TP.HCM về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”.
UBND TP.HCM cho phép Sở Tài nguyên - Môi trường được ủy quyền cho 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được phép ký cấp giấy chứng nhận. Ảnh minh họa
Theo đó, sẽ có 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2021.
Trong số những thủ tục được sửa đổi, đáng chú ý có việc UBND TP.HCM cho phép Sở Tài nguyên - Môi trường được ủy quyền cho 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được phép ký cấp giấy chứng nhận thay vì chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai thành phố ký như lâu nay.
Quyết định nêu rõ, sau khi giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ký sẽ chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đóng dấu rồi chuyển trả về cho người dân.
Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cho biết, thời gian thực hiện là 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ, xác nhận danh sách, đóng dấu và cập nhật, chuyển hồ sơ trả về chi nhánh để trả ra cho người dân.
[/tintuc]
Tags: tin-tuc
CHAT ZALO